Η ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός ενός ανελκυστήρα σημαίνει την καθολική ή σε μεγάλο μέρος αντικατάσταση των εξαρτημάτων ασφαλείας του ήδη εγκατεστημένου ανελκυστήρα σας, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Αυτή λαμβάνει χώρα, λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάζει κάποιος ανελκυστήρας, αφού πέρα από την μη ομαλή συνέχιση της λειτουργίας αυτού μπορεί και να υπάρχει κίνδυνος στην μετακίνησή σας.

Έτσι εκτός από τους λόγους ασφαλείας, πολλές φορές μία ανακαίνιση συνοδεύεται και από αντικαταστάσεις εξαρτημάτων που βοηθούν τόσο στην αισθητική εικόνα του ανελκυστήρα σας, όσο και στην εξοικονόμηση ενέργειας!

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Αλ. Μαυροκορδάτου 19, Πάτρα
  • 2610324395/6947074590
  • www.simeonidislift.gr